Tin Hình Ảnh

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU THÀNH VIÊN HTX. KỲ LONG NHIỆM KỲ V (2019 - 2023)

Thứ năm, 29/03/2019, 07:24 GMT+7


Chân thành cảm ơn quý vị đại biểu đến dự đại hội, đã góp phần thành công tốt đẹp cho đại hội.

 

Ông Võ Ngọc Thanh - Trưởng phòng kinh tế Q.10 và ông Nguyễn Ngọc Thức CB. chuyên viên phòng kinh tế Q.10 tham dự đại hội.

Tập thể cán bộ nhân viên HTX. Kỳ Long.

Ông Vũ Ngọc Khánh Châu - MC dẫn chương trình Đại Hội Đại Biểu Thành Viên HTX. Kỳ Long Nhiệm kỳ V (2019-2023). 

Từ trái sang phải: Ông Nguyễn Hoàng Châu - Phó bí thư P.8 Q.10, ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch Liên đoàn lao động Q.10,

ông Ngô Hán Tỷ - đại diện Liên minh HTX TP.HCM, ông Huỳnh Hữu Tài - Phó chủ tịch UBND P8 Q.10 tham dự đại hội.

Khen thưởng các thành viên đã tích cực đóng góp xây dựng phát triển HTX. Kỳ Long.

Ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động kinh doanh HTX. Kỳ Long nhiệm kỳ IV (2014 - 2018).

Ông Nguyễn Văn Ngân - Phó giám đốc trình bày phương hướng hoạt động kinh doanh HTX. Kỳ Long nhiệm kỳ V (2019 - 2023).

Ông Huỳnh Kế Tuyến - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát HTX. Kỳ Long nhiệm kỳ IV (2014-2018).

Các thành viên biểu quyết thống nhất các nội dung của Đại Hội Đại Biểu Thành Viên HTX. Kỳ Long Nhiệm kỳ V (2019-2023). 

Ông Nguyễn Văn Phước thành viên HTX. Kỳ Long phát biểu góp ý xây dựng HTX. Kỳ Long.

Bà Lê Thị Ánh thành viên HTX. Kỳ Long phát biểu góp ý xây dựng HTX. Kỳ Long.

Các thành viên HTX. Kỳ Long tiến hành bỏ phiếu công khai, dân chủ bầu ra Hội đồng quản trị, ban kiểm soát và chức danh chủ tịch HĐQT.

 

Ông Vũ Ngọc Khánh Châu - Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu và kết quả trúng cử.

Ra mắt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2019 -2023) gồm: Ông Nguyễn Văn Ngân, ông Phan Tiến Dũng và ông Nguyễn Văn Thi.

Trong đó ông Phan Tiến Dũng trúng cử chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ra mắt Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2019 -2023) gồm: Ông Huỳnh Kế Tuyến, bà Nguyễn Thanh Thúy và ông Huỳnh Trọng Truyển.

Trong đó Ông Huỳnh Kế Tuyến trúng cử chức Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Ngô Hán Tỷ đại diện Liên Minh HTX. TP.HCM phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Ông Phạm Thanh Mộng thư ký đại hội báo cáo biên bản, nghị quyết Đại hội đại biểu thành viên HTX. Kỳ Long NK V (2019-2023).

 


Người viết : admin

 

Các tin khác :


Hot Line : (08) 3.9571006


Online:521
Lượt truy cập:24780643