Price table
route Time 4 slot 7 slot 16 slot 25 slot 29 slot 34 slot 45 slot
Sân bay TÂN SƠN NHẤT 4 giờ Call 700.000 800.000 Call 1.000.000 Call 1.500.000
Nội thành 1/2 ngày Call 1.200.000 1.400.000 Call 2.000.000 Call 2.500.000
Đám cưới 4 giờ Call 900.000 1.100.000 Call 1.600.000 Call 2.000.000
KDL DÌN KÝ (BÌNH NHÂM) 1 ngày Call 1.300.000 1.500.000 Call 2.000.000 Call 3.000.000
BIỂN CẦN GIỜ 1 ngày Call 1.700.000 1.800.000 Call 2.500.000 Call 3.500.000
KDL ĐẠI NAM 1 ngày Call 1.400.000 1.600.000 Call 2.500.000 Call 3.500.000
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - LONG THÀNH 1 ngày Call 2.600.000 3.000.000 Call 4.500.000 Call 7.000.000
KDL SUỐI TIÊN 1 ngày Call 1.800.000 2.000.000 Call 3.000.000 Call 5.000.000
HÓC MÔN - CỦ CHI 1 ngày Call 2.800.000 3.200.000 Call 4.800.000 Call 7.500.000
LONG HẢI 1 ngày Call 2.200.000 2.500.000 Call 3.500.000 Call 5.500.000
PHAN THIẾT/ MŨI NÉ 2 ngày Call 3.500.000 3.800.000 Call 5.500.000 Call 8.000.000
PHAN THIẾT/ MŨI NÉ 3 ngày Call 4.500.000 4.800.000 Call 6.500.000 Call 10.000.000
NAM CÁT TIÊN 2 ngày Call 2.800.000 3.000.000 Call 5.000.000 Call 8.000.000
HÀM THUẬN NAM/ LAGI 2 ngày Call 3.500.000 3.800.000 Call 5.500.000 Call 8.000.000
HÀM THUẬN NAM/ LAGI 3 ngày Call 4.500.000 4.800.000 Call 6.500.000 Call 10.000.000
VŨNG TÀU 1 ngày Call 4.500.000 5.000.000 Call 7.000.000 Call 10.000.000

Update now


Hot Line : (08) 3.9571006


Online:497
Vistited:25805644